यमाई तलाव ट्रॅक वरील डी पी मध्ये वीजप्रवाह उतरत असल्याने नागरिकांच्या जीवाला धोका